Coaching

“Din måde at være på gjorde, at jeg holdtes fast i mit fokuspunkt og derfor kunne jeg ikke forblive overfladen af problemet ved at sejle rundt i flere sider af samme sag. Den “holden fast” gjorde mit fokuspunkt håndterbar for mig. Blev presset, og det føltes godt.”
Anonym

AT VILLE NOGET ANDET I LIVET STARTER MED AT DANNE NYE SPOR I HJERNEN.

Coaching med mig er løsningsfokuseret mod DIT ønske om forandring.

Forandring kræver vedholdenhed og energi fra dig for at opnå forløsning – ligesom snerydning. Kun med vedholdenhed kan der dannes nye spor i hjernen, der baner vejen for nytænkning.

En coachsamtale med mig er en professionel relation.

Jeg møder den enkelte uden forforståelse og er ikke farvet af en fælles historie. Jeg er trænet i at stille de ”gode spørgsmål”, der frigør uforløste ressourcer i dig.

Mine coachsamtaler foregår i fortrolighed. Det vi taler om, bliver mellem dig og mig.

Coaching er en støtte til dig, så du kan nå dine mål. Jeg har metoder og værktøjer, der effektfuldt kvalificerer samtalen frem mod den ændring du ønsker. Løsningen ligger i fremtiden. Coaching er udviklet til at afdække dine egne ressourcer og sætte disse kraftfuldt i spil, så du kan skabe den ændring, som netop du har brug for.

Ethvert menneske unikt. Derfor er der ikke én bestemt løsning på sammenlignelige problemstillinger.

Et af mine grundprincipper er, at jeg respekterer dit verdensbillede og din måde at opleve virkeligheden på. Derfor har jeg ikke forslag til, hvad du skal gøre. Jeg vælger metoder og værktøjer for at finde ud af, hvad du gerne vil opnå og kvalificerer dette, så det bliver nemmere for dig at nå derhen.

Coachingen er altså løsningsorienteret. Jeg arbejder med at danne nye spor i hjernen.

ØNSKER DU ET INDIVIDUELT FORLØB MED MIG, SÅ HAR DU FLERE MULIGHEDER FOR AT KONTAKT MIG.
  • Pr mail ved at klikke på linket her
  • Pr sms eller telefon på 29921350.